Jak Michelin užívá soubory cookies

Jak Michelin užívá soubory cookies

1.       Co je cookie? 

Cookie je textový soubor, kód nebo softwarový prvek vytvořený webovým serverem, který umožňuje zaznamenat informace týkající se užívání webových stránek. Soubor cookie je prostřednictvím internetového prohlížeče uložen na váš počítač. V některých případech nese jedinečné, náhodné číslo. Cookies je možné smazat nebo změnit jejich nastavení.

2.       Proč Michelin užívá soubory cookies?

Michelin nepřetržitě hledá způsoby, jak vylepšovat své internetové stránky a zaručit vám – uživateli jeho stránek – nejlepší možné služby a zkušenosti. Z tohoto důvodu Michelin užívá různé typy cookies, popsaných níže, které mohou před uložením na váš počítač vyžadovat souhlas uživatele internetových stránek (především reklamní cookies).  

3.       Jak vás Michelin informuje o užívání souborů cookies?

Když poprvé vstoupíte na stránky https://transport.michelin.cz, objeví se upozornění s odkazem na stránku, která vám poskytne veškeré informace o souborech cookies, které tyto stránky ukládají a užívají. V každém případě máte soubory cookies plně pod kontrolou – můžete je odmítnout nebo smazat.

4.       Jak odmítnout nebo smazat soubory cookies?

a.      Na počítači

Soubory cookies můžete smazat dvěma způsoby.

První možností je prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče zjistit, jaké soubory cookies již byly uloženy na váš počítač, a smazat je jeden po druhém podle jejich typu, nebo je smazat všechny najednou.

  • Prohlížeč Apple Safari: V menu prohlížeče vyberte „Předvolby“ a v nich záložku „Soukromí“. Soubory cookies je možné vymazat v části „Cookies a jiná data webových stránek“.
  • Prohlížeč Google Chrome:  V menu „Nastavení“ vyberte sekci „Ochrana soukromí a zabezpečení“. V této sekci klikněte na „Nastavení obsahu“ a dále na „Soubory cookie a data webových stránek“.
  • Prohlížeč Internet Explorer: V menu zvolte „Nástroje“, dále „Možnosti internetu“. V otevřeném okně klikněte na záložku „Obecné“ a nalezněte odstavec „Historie procházení“. Klikněte na „Odstranit“ a poté na „Dočasné soubory internetu a webových serverů“. Na závěr potvrďte tlačítkem „Odstranit“.
  • Prohlížeč Mozilla Firefox: V menu zvolte „Možnosti“ a přejděte do sekce „Soukromí a zabezpečení“. V podsekci „Nastavení soukromí“, v části „Cookies a data stránek“ můžete spravovat soubory cookies.

Druhou možností je vymazat ručně jednotlivé soubory cookies následujícím způsobem:

  • Ve svém počítači vyberte ve složce Windows složku C:\.
  • Otevřete složku „Dočasné soubory internetu“ a vyberte všechny soubory (CTRL+A).
  • Potvrďte tlačítkem „Odstranit“.

Svůj internetový prohlížeč můžete navíc naprogramovat tak, aby blokoval instalaci každého souboru cookie na váš počítač nebo na něj upozorňoval. Postup je u každého prohlížeče odlišný, ale pokyny k němu naleznete u každého z prohlížečů v sekci nápovědy. Nastavení prohlížeče se provádí samostatně pro každý počítač, který užíváte pro přístup na internetové stránky Michelinu.

b.      Na smartphonu nebo tabletu

Soubory cookies můžete smazat těmito způsoby:

  • Android: Otevřete domovskou stránku. Klikněte na ikonu internetového prohlížeče, dále na tlačítko „Menu“ a zvolte „Nastavení“. Vaše zařízení vám buď otevře menu dostupných možností nastavení, nebo zde bude jedna ze tří následujících možností. Klikněte na možnost, kterou máte k dispozici: Soukromí a zabezpečení; Soukromí; Zabezpečení. Klikněte na „Vymazat mezipaměť“ a potvrďte tlačítkem OK. Klikněte na „Vymazat všechny soubory cookies“ a potvrďte tlačítkem OK. Prostřednictvím tlačítka „Domů“ běžte zpět na domovskou stránku. Restartujte své zařízení jeho vypnutím a opětovným zapnutím.
  • Prohlížeč Google Chrome: Na panelu nástrojů prohlížeče klikněte na menu Chrome. V sekci „Další nástroje“ zvolte „Vymazat údaje o prohlížení“. V okně, které se otevře, zaškrtněte „Soubory cookie a jiná data webů“ a „Obrázky a soubory v mezipaměti“. Použijte horní menu pro výběr dat, která chcete vymazat. Pro smazání všeho vyberte časové období. Klikněte na „Vymazat údaje o prohlížení“. 
  • Apple iOS 8: Klikněte na tlačítko „Domů“ a dále na „Nastavení“. Vyberte Safari a „Vymazat historii a data webových stránek“. Zobrazí se varovná zpráva. Potvrďte kliknutím na „Vymazat historii a data“. Prostřednictvím tlačítka „Domů“ běžte zpět na domovskou stránku. Restartujte své zařízení jeho vypnutím a opětovným zapnutím.

Odstranění či zablokování souborů cookies, které jsou užívány na webových stránkách Michelinu, může ovlivnit používání těchto stránek, nebo dokonce zabránit v jejich užívání.

5.       Jaký typ souborů cookies Michelin používá?

Soubory cookies mohou být jen dočasné a trvat pouze po dobu prohlížení webových stránek, nebo mohou být trvalé, tzn. mohou mít delší životnost podle přiřazeného časového období a parametrů vašeho internetového prohlížeče. Existuje mnoho typů různých cookies, které je možné rozdělit do čtyř níže uvedených skupin.

-          Nezbytně nutné cookies

Nezbytně nutné cookies jsou bezpodmínečně nutné cookies, na jejichž existenci závisí funkčnost webových stránek. Jejich odstranění vede ke značným potížím při užívání stránek, nebo může znemožňovat užívání služeb, které stránky nabízejí. Nezbytné cookies neuchovávají informace, jakmile stránky opustíte. Umožňují například identifikovat počítač pro odeslání komunikace, přiřadit čísla k datovým balíčkům, aby byly odeslány ve správném pořadí, a odhalit chyby v přenosu a ztrátu dat.

-          Funkční cookies

Funkční cookies se užívají výhradně pro poskytování služby elektronické komunikace na žádost uživatele internetu. Pokud jsou tyto cookies odstraněny, není poskytnutí této služby možné.

Informace se uchovávají i po opuštění internetových stránek a mohou být poskytnuty partnerům pro zajištění všeho, co je nezbytné pro poskytnutí služeb. Může se jednat například o cookies, které ukládají preference uživatele, jako například upřednostňovaný jazyk, údaje v ID relaci nebo virtuální nákupní košík.

-          Analytické cookies a cookies pro měření návštěvnosti

Cookies pro měření návštěvnosti pomáhají rozpoznat návštěvníky webových stránek při jejich opakovaných návštěvách. Tyto cookies pouze shromažďují ID uživatele (specifické pro každé cookie) a v žádném případě neshromažďují nominální informace o návštěvníkovi. Ukládají stránky, které uživatel navštívil, délku každé návštěvy a zjištěné chybové hlášky. Všechny tyto informace pomáhají Michelinu zvýšit funkčnost jeho internetových stránek.

NEZBYTNĚ NUTNÉ COOKIES

název Zadáno uživatelem Objektivní Doba trvání
acceptedCookie Michelin Flag to track if visitor accepted cookies 1 year
first_time Michelin Tracking first time login Session
hm_session ID Michelin Session
JSESSIONID Michelin Manage user journey Session
JSESSIONIDBIP Michelin Manage user journey Session

ANALYTICKÉ COOKIES A COOKIES PRO MĚŘENÍ NÁVŠTĚVNOSTI

název Zadáno uživatelem Objektivní Doba trvání
CONSENT Google Approved consent for browser 20 years
ActivityInfo2 GoogleTagManager    
_ga GoogleTagManager Website Analytics 2 years
_gat GoogleTagManager Throttle request rate Session
_gid GoogleTagManager Website Analytics Session
OT_7474 GoogleTagManager Website analytics Session
OT2 GoogleTagManager Website analytics 3 months
u2 GoogleTagManager Website analytics 3 months

 

Analytické cookies mohou instalovat a spravovat partneři. Michelin nicméně omezuje jejich užití pro analyticko-statistické účely.